• Over LINKit consult

  lees meer

  Welkom bij LINKit consult. Wij zijn goed in water, natuur en processen om samen met mensen tot iets te komen. We willen dingen graag beter maken. Dit kunnen natuurgebieden, vismigratieroutes maar ook een projectproces zijn. Kennis van water en natuur, inspiratie, procesmanagement, plezier en communicatie vinden we daarbij van doorslaggevend belang. Waterkwaliteit, vismigratie, natuurherstel en kustversterking zijn de thema’s waar we aan werken, voor overheden, private partijen en ngo’s.

 • Vismigratierivier Afsluitdijk

  lees meer

  Het project Vismigratierivier Afsluitdijk is een innovatief en baanbrekend project om een "mini estuarium" te ontwikkelen tussen het zoete IJsselmeer en de zoute Waddenzee. Het geeft vissen als spiering, houting en zalm de mogelijkheid weer terug te keren. Dit is goed nieuws voor de natuur!  Het project is een co-productie van de Waddenvereniging, Sportvisserij Nederland, Stichting VBIJ, de Vereniging van Vaste Vistuigen Noord, Programma Naar een Rijke Waddenzee en het project De Nieuwe Afsluitdijk.

 • Natuurlijke Klimaatbuffer Oesterdam

  lees meer

  Het natuurgebied de Oosterschelde lijdt onder "zandhonger". Natuurmonumenten, Rijkswaterstaat en de provincie Zeeland voeren een innovatief proefproject uit om kennis te ontwikkelen en een voorbeeld te stellen. De Natuurlijke Klimaatbuffer Oesterdam combineert natuur en veiligheid. Over een lengte van 3 km wordt circa 500.000 m3 neergelegd om de natuur te versterken en de dijk te beschermen tegen golfslag. LINKit consult begeleidt het traject.

 • Noorzeekanaal ecologische corridor

  lees meer

  Het Noordzeekanaal is een belangrijk in- en uittrekpunt voor trekvissen in Nederland. Door stuwen, gemalen en sluizen, zijn leefgebieden en routes van trekvissen in Nederland versnipperd. Om de gehele migratieroute effectief te verbeteren, is de inzet van meerdere waterbeheerders nodig. Samen met Wanningen Water Consult heeft LINKit hiervoor een programma opgesteld.

 • Plompe Toren

  lees meer

  De Plompe Toren is het laatste restant van het Schouwense dorp Koudekerke, dat eind 16de eeuw in de golven verdween. LINKit consult hielp bij het opstellen van een uitvoeringsplan en samenwerkingsovereenkomst. Doel van het project is de huidige locatie te verbeteren op het gebied van veiligheid, recreatie en cultuur historie.