• Over LINKit consult

  lees meer

  Welkom bij LINKit consult. Wij zijn goed in water, natuur en processen om samen met mensen tot iets te komen. We willen dingen graag beter maken. Dit kan een natuurgebied, een vismigratieroute, waterkwaliteit, waterbergend vermogen van een rivier of een projectproces zijn. Kennis van water en natuur, inspiratie, procesmanagement, plezier en communicatie vinden we daarbij van doorslaggevend belang. Ruimtelijke planning van water en natuur in beken, rivieren, delta’s en kust is waar we aan werken, voor overheden, private partijen en ngo’s.

 • Vismigratierivier Afsluitdijk

  lees meer

  Het project Vismigratierivier Afsluitdijk is een innovatief en baanbrekend project om een 'mini-estuarium' te ontwikkelen tussen het zoete IJsselmeer en de zoute Waddenzee. Het geeft vissen als spiering, houting en zalm de mogelijkheid weer terug te keren in onze Hollandse delta. Het unieke concept geeft ruimte aan een natuurlijke getijdenrivier en zorgt er tegelijkertijd voor dat er geen zoet water het IJsselmeer in komt. Het project is geïnitieerd door de Waddenvereniging, Sportvisserij Nederland, Het Blauwe Hart en de Vereniging van Vaste Vistuigen Noord; en wordt uitgevoerd door de Provincie Fryslân.

 • Veiligheidsbuffer Oesterdam

  lees meer

  Ons grootste Nationale Park heeft last van een onbekende maar zeer ernstige natuurbedreiging: Zandhonger. Als gevolg van de Oosterscheldekering is het getij minder sterk en brokkelen de zandplaten langzaam af. Met alle negatieve gevolgen voor natuur, veiligheid en recreatie. Begin 2014 is de veiligheidsbuffer gerealiseerd in de vorm van een zandsuppletie voor de Oesterdam. Het verhogen van slikken en platen is beter voor de natuur en beschermt de dijken duurzamer. En bespaart het toekomstige investeringen.

 • Herinrichting De Zaag

  lees meer

  De ambitie is om het gebied een kwaliteitsimpuls te geven voor natuur, landschap en recreatie.Door getijdengeulen aan te leggen wordt de ruimte voor het zoetwatergetijde vergroot.  Daarnaast wordt de toegang verbeterd en worden uitzichtpunten en struinpaden aangelegd. De realisatie hiervan is een gezamenlijke inspanning  van Het Zuid-Hollands Landschap, Rijkswaterstaat, gemeente Krimpenerwaard en de provincie Zuid-Holland.r

 • BlijeVis over de Afsluitdijk

  lees meer

  Op 14 november vierden de initiatiefnemers van de Vismigratierivier de eerste stap in de realisatie van de Vismigratierivier bij Kornwerderzand met de onthulling van de eerste BlijeVis van kunstenaar Bruno Doedens. Een wereldwijde unieke doorgang voor vissen, dwars door de Afsluitdijk.  De Waddenvereniging, It Fryske Gea, Sportvisserij Nederland, Samenwerkingsverband Het Blauwe Hart en Vereniging Vaste Vistuigen Noord zijn trots dat een ambitieus idee binnen een ongekend korte tijd werkelijkheid lijkt te worden.