Programma Ecologische verbindingszone Noordzeekanaal en ommelanden van start

Ecologische verbindingszone Noordzeekanaal en ommelanden 19 oktober

Op vrijdag 19 oktober werd op de Oranjesluizen een officieel ‘startschot’ gegeven voor het programma ‘Ecologische verbindingszone Noordzeekanaal en ommelanden’.

Bestuurders van de acht partnerorganisaties (RWS Noordzee, Waternet, Rijnland, Hollands Noorderkwartier, provincie Noord-Holland, gemeente Amsterdam, Haven Amsterdam en Sportvisserij MidWest Nederland) lieten acht schieralen (volwassen paling) vrij. Zij gaan op weg naar de Sargassozee om zich voort te planten. Als hun nageslacht terugkeert naar Nederland, zal het Noordzeekanaal en omliggend gebied vrij optrekbaar zijn; dat is de ambitie van het programma. LINKit consult en Wanningen Water Consult hebben het programma opgesteld.

Als programmaonderdeel ging tevens de vismigratieproef bij de Oranjesluizen officieel van start. Doel hiervan is om het sluizencomplex Oranjesluizen beter passeerbaar te maken voor trekvissen zoals de aal (paling). Uitvoer is in handen van LINKit consult en Wanningen Water Consult.

Kijk voor meer foto's hier.

Know more?
call me +31 (0)20 6700054

More news

/ Archive