Bedrijfsdonateur Natuurmonumenten 2016

LINKit consult is zowel professioneel als gevoelsmatig erg betrokken bij de unieke Nederlandse natuur. Daarom hebben we ook in 2016 gekozen om het beschermen en in stand houden ervan te steunen als bedrijfsdonateur Natuurmonumenten. 

Natuurmonumenten is een vereniging die zorgt voor de natuur in Nederland. Door natuurgebieden aan te kopen, duurzaam te beheren en door op te komen voor de belangen van de natuur. Sinds 1905 gebeurt dat met steun van vrienden, vaste vrijwilligers, ruim 700.000 leden en een groot aantal bedrijven. Overal in Nederland. Voor iedereen.

Daarom zijn bijna al de beheerde natuurgebieden en waardevolle landschappen die worden beschermd, vrij toegankelijk. Er lopen wandelroutes, fietsroutes of kanoroutes door. En er worden talrijke activiteiten in de natuur georganiseerd waar iedereen aan kan deelnemen. Ook speciale activiteiten voor kinderen. Zo worden mensen actief bij de natuur betrokken en wordt het belang van het behoud ervan duidelijke gemaakt.