Wij

Van eenmanszaak is LINKit consult gegroeid naar een sterk team van medewerkers. In deze initiatiefrijke omgeving kunnen we ieders expertise optimaal inzetten. Samen met een gezonde dosis humor en creativiteit zijn dat de sleutels voor het slagen van onze projecten.   

Jeroen van Herk
Jeroen van Herk Eigenaar/ Adviseur Water & Natuur jeroen@linkitconsult.nl

Ervaren adviseur/project manager op het gebied van water & delta management
en regionale planning. Signaleert, initieert en inspireert. Zoekt naar
gemeenschappelijke belangen en is als generalist gericht op zowel
versterking van het projectproces als de inhoud. Heeft de laatste jaren aan
diverse spraakmakende projecten gewerkt op het gebied van eco-engineering:
Natuurlijke Klimaatbuffer Oesterdam, de Zandmotor, de Vismigratie-rivier
Afsluitdijk en Noordzeekanaal als eco-corridor voor trekvissen. Daarnaast
heeft hij diverse internationale projecten op het uitgevoerd op het gebied
van water en deltamanagement.

Gijs van der Linden
Gijs van der Linden Communicatie & projectsgijs@linkitconsult.nl

All round communicatie adviseur met analytische blik, vlotte pen en een goed luisterend oor. Laat strategie en uitvoering hand in hand gaan.

Wilco de Bruijne
Wilco de Bruijne Adviseur water/ Project managerwilco@linkitconsult.nl

Adviseur en project manager water & natuur. Als aquatisch ecoloog heeft hij een brede blik en interesse binnen de werkvelden ecologie, natuurherstel, vismigratie, waterkwaliteit, aquacultuur en recreatie in de natuur. Gedreven en resultaatgericht zet hij zijn inhoudelijke kennis in om projecten te begeleiden, inhoudelijk te sturen en tot een goed resultaat te brengen. Wilco heeft de afgelopen jaren ook internationaal aan habitatherstel en vismigratie projecten gewerkt, binnen en buiten Europa. 

Tamara Rijntjes
Tamara Rijntjes Junior Landschapsarchitecttamara@linkitconsult.nl

Als landschapsarchitect is Tamara gefascineerd door de kracht en de pracht van het landschap. Met een analytisch oog probeert zij in haar ontwerpen de gewenste functies in een landschap zo natuurlijk mogelijk te verenigen. Bij LINKit consult houdt zij zich bezig met het Project Gezonde Havens en ondersteunend kaart- en beeldmateriaal.

Partners

Karel van den Wijngaard
Karel van den Wijngaard Consultantkarel@linkitconsult.nl

Karel van den Wijngaard is adviseur water en procesbegeleiding voor waterprojecten in kust en deltagebieden. Hij heeft goede vaardigheden voor het stimuleren van samenwerking tussen partijen en gevoel voor communicatie. Samenwerking en communicatie ziet hij als belangrijke kernpunten in zijn werkveld, want ze leiden tot betere – want beter gedragen – resultaten. Beter gedragen, omdat samenwerking vraagt om aandacht en begrip voor het belang van de ander. Hij heeft specifieke interesse voor het ‘Building with Nature’-principe en combinatiemogelijkheden van economie en ecologie.
 

Herman Wanningen
Herman Wanningen Wanningen Water Consultherman@fishmigration.org

Specialist in vismigratie, waterkwaliteit en ecologische stukken. Ontwikkelt nieuwe projecten waarbij het optimaal benutten van kennis en communicatie sleutelwoorden zijn.

Hugo Niesing
Hugo Niesing Resourcefullyh.niesing@resourcefully.nl

Specialist Europese onderzoeks- en innovatie projecten op het gebied van duurzaam water-, kustbeheer en energie management. Als projectleider en projectcoördinator weet hij strategisch, inhoudelijke voortgang en communicatie te koppelen aan bestuurlijke acceptatie.

Marc Ordeix
Marc Ordeix CERMmarc.ordeix@mitmanlleu.org

Senior rivier- en wetland ecoloog, voornamelijk werkend in Spanje en andere landen in de Mediterrane regio. Coordinator van het CERM,Center for the Study of Mediterranean Rivers

Roderik Schaepman
Roderik Schaepman Oprichter The R&D Dept.roderik@rddept.nl
R&D Dept. bedenkt, onderzoekt en produceert communicatieoplossingen voor maatschappelijke thema’s zoals welzijn, duurzaamheid, cultuur, maatschappij en zorg & natuur. Als het maar een positieve bijdrage levert aan de maatschappij. Neemt daarbij graag de verantwoordelijkheid voor het hele traject: van probleemdefinitie en onderzoek tot conceptontwikkeling en productie.

Daarnaast zijn de laatste 2 jaar projecten uitgevoerd in samenwerking met diverse gerenommeerde private en publieke partijen: Grontmij www.grontmij.nl, DHV www.dhv.nl, TAUW www.tauw.nl, Deltares www.deltares.nl, Imares www.imares.nl, AT Osborne www.atosborne.nl, Waterschap Hunze en Aa's www.hunzeenaas.nl, Stichting Zeeschelp www.zeeschelp.nl