Prikbord

Mark
03-10 Nieuw in het team van LINKit consult: Mark van Heukelum

Sinds 1 september is Mark van Heukelum werkzaam bij LINKit. Hij is MSc. Aquatische Ecologie & Waterkwaliteit en MSc. Bos- en Natuurbeheer. 

08-08 LINKit consult ging mee op Handelsmissie naar Italie

Van 20 tot en met 23 juni vond een handelsmissie onder leiding van Minister Ploumen plaats in Rome en Milaan. De economische watermissie maakt hiervan onderd..

Schutsluis Leidschendam
02-05 Onderzoek vispasseerbaarheid sluizen Zuid-Holland afgerond

Na een QuickScan in 2015, deed LINKit consult in 2016 onderzoek in Zuid-Holland naar het gebruik van vijf sluizen door vissen bij aangepast beheer. Het onderzoeksrappo..

Getijdenpark Rotterdam
15-03 Keuze voor getijdenpark eiland van Brienenoord gemaakt

‘Alle seinen staan op groen om getijdenpark Eiland van Brienenoord te realiseren’. Zo maakten de vier initiatiefnemers Wereld Natuur Fonds, Rijkswaterstaat..

Groen Blauwe Rijn Alliantie
24-01 Duits Nederlandse samenwerking grensgebied Rijn: Groen Blauwe Rijn Alliantie

Vier Duitse en zes Nederlandse partners willen sterker samenwerken op het gebied van water en natuur in de Rijnvallei. De partijen willen gezamenlijk werken aan de inr..

Artikel passeerbaarheid aal Visionair
18-10 Artikel over Palingsound in Visionair

Waterschap Amstel, Gooi en Vecht heeft vrije vismigratie hoog in het vaandel staan. Onderzoek naar de passeerbaarheid vindt regelmatig en op verschillende locaties pla..

Getijdenpark Rotterdam
26-08 Kwartiermaker Getijdenpark Eiland van Brienenoord - Polder De Esch

De monding van de Maas en de Rijn is een van de grootste delta's van Europa. Met een ultramoderne haven in een dichtbevolkt stedelijk gebied. 

Programma naar een Rijke Waddenzee
26-08 In 2030 een veilige en veerkrachtige Waddenzee

Het Programma naar een Rijke Waddenzee (PRW) wil de Waddenzee als natuurgebied sterker en veerkrachtiger maken. 

Wilco en Roef
04-07 Presentatie Wilco op Internationale Conferentie Boston

Van 20 tot en met 22 juni hielden Wilco de Bruijne en Roef Mulder (Provincie Fryslân), beiden lid van het kernteam Vismigratierivier, een presentatie op de Inter..

25-05 Veel publiciteit voor World Fish Migration Day 2016

Het Jeugdjournaal, Piet Paulusma en het 8-uur journaal schonken alledrie aandacht aan Word Fish Migration Day 2016. Kijk hieronder voor de links naar de uitzendingen.