De vismigratierivier een nieuw voorbeeld van uniek Dutch Delta Design

Modelfoto afsluitdijk

De Afsluitdijk is een grote ecologische barrière voor trekvissen in de Nederlandse Delta. Deze iconische dijk heeft ons grote voordelen op het gebied van veiligheid, landbouw en drinkwatervoorziening gebracht maar heeft dus ook een aantal nadelen.

Voor trekvissen als spiering, aal, rivierprik en zalm is het migreren tussen zoet en zout water van levensbelang. De Afsluitdijk maakt dit nagenoeg onmogelijk en daardoor gaat het slecht met veel van deze beschermde vissen.

Het project Vismigratierivier Afsluitdijk kan deze nadelen voor trekvissen oplossen en de deelnemende partijen hebben de ambitie om dit op korte termijn ook te doen. De vismigratierivier is een uniek concept (op wereldschaal!) om een gecontroleerde getijderivier van circa 5 km en 100 ha aan te leggen naast het spuicomplex Kornwerderzand. De vismigratierivier biedt trekvissen de mogelijkheid om tussen de natuurgebieden Waddenzee en IJsselmeer te migreren én het voegt het ontbrekende brakwater habitat toe. Onderdeel van de plannen is de realisatie van een "Afsluitdijk Experience". Hierin kan natuur, water en de Afsluitdijk op een interactieve manier kunnen worden beleefd.

LINKit consult & Wanningen Water Consult stellen een Uitvoeringsprogramma op waarin inhoud, organisatie en financiën worden uitgewerkt. Het is een uitgebreide haalbaarheidsstudie die wordt uitgevoerd in samenwerking met Dienst Landelijk Gebied, Deltares, Imares, Grontmij en FRESCO.

 

Jeroen van Herk, LINKit consult & Herman Wanningen, Wanningen Water Consult

Meer weten?
bel me op 020 6700054

Meer nieuws

/ Archief