Duits Nederlandse samenwerking grensgebied Rijn: Groen Blauwe Rijn Alliantie

Groen Blauwe Rijn Alliantie

Vier Duitse en zes Nederlandse partners willen sterker samenwerken op het gebied van water en natuur in de Rijnvallei. De partijen willen gezamenlijk werken aan de inrichting van de uitwaarden, ecologische netwerken, kennisontwikkeling en versterking van de professionele netwerken. 

De partijen hebben hiervoor een Interreg project ontwikkeld: de Groen Blauwe Rijn Alliantie.

De Rijn: grenzeloze natuur vraagt om samenwerking
Van de Alpen tot de Noordzee, met een lengte van ruim 1200 km, is de Rijn een iconische Europese rivier. Van groot belang voor Veiligheid, Economie en Natuur in haar stroomgebied. De belangrijke natuurgebieden in dit grensgebied van Duitsland en Nederland zijn ecologisch gezien met elkaar verbonden.De Rijn is hierbij het logische verbindende element omdat deze de gebieden al eeuwenlang met elkaar verbindt. En deze verbindingen zijn voor mens, landschap, water en natuur belangrijk. Voor succesvol beheer en inrichting van deze gebieden is samenwerking noodzakelijk.

Situatie nu
In Nederland en Duitsland werken overheden en beheerder aan bescherming en verbetering van deze natuurgebieden. Echter de samenwerking tussen Nederlandse en Duitse partijen ten aanzien van planning, inrichting en beheer van rivieren, wateren, natuurgebieden en ecologische verbindingszones is op dit moment beperkt. Aan beide zijden van de grens werken partijen in een andere maatschappelijke setting, een andere planningsmodus en onder verschillende wetgevende en politieke omstandigheden. Hierdoor functioneert momenteel het landschap nog niet als een geheel. Dit kan worden verbeterd door verschillende natuurgebieden met elkaar te verbinden tot een krachtig, ecologische goed functionerend netwerk.

Integraal programma
De partners hebben een integraal en ambitieus programma ontwikkeld met de
volgende doelstellingen:

1. Verbeteren van de Duits - Nederlandse samenwerking in het Rijn - Waal gebied rond de thema’s water, natuur, rivierbeheer en natuur & milieueducatie;
2. Vergroten van het begrip van een waardevol groen & blauw Rijn landschap in het grensgebied bij schoolkinderen en bewoners;
3. Vergroten van de kennis en kennisuitwisseling over uiterwaardontwikkeling, functioneren ecologische corridors en populatieontwikkeling van otters/trekvissen om integrale planning en beheermaatregelen te verbeteren;
4. Verbeteren van de fysieke, grensoverschrijdende ecologische Rijn corridor door het oplossen van 52 otterknelpunten.

Internationaal partnership
Het partnership vormt de basis voor beheer over de landsgrenzen heen. Intensieve communicatie en gezamenlijke doelstellingen zijn daarbij essentieel. Het betreft de volgende Duitse partners: Bezirksregierung Düsseldorf, NABU Naturschutzstation Niederrhein e.V., Naturschutzzentrum im Kreis Kleve e.V., Biologische Station im Kreis Wesel e.V, De Nederlandse partners zijn: ARK Natuurontwikkeling (lead partner), Rijkswaterstaat Oost Nederland, Waterschap Rijn en IJssel, Vereniging Nederlands Cultuurlandschap, Sportvisserij Nederland en De Bastei: centrum voor natuur en cultuurhistorie
 

Meer weten?
bel me op 020 6700054

Meer nieuws

/ Archief