In 2030 een veilige en veerkrachtige Waddenzee

Programma naar een Rijke Waddenzee

Het Programma naar een Rijke Waddenzee (PRW) wil de Waddenzee als natuurgebied sterker en veerkrachtiger maken. 

Enerzijds door natuur te herstellen, maar ook door nieuwe kansen te creëren voor een duurzaam gebruik van het gebied. Opgesteld door overheden, natuurorganisaties en ondernemingen. 

In 2030 moet de Waddenzee op delen weer smaragdgroen kleuren vanwege zeegrasvelden. De Waddenzee als een veilige en een veerkrachtige klimaatbuffer. Mensen wonen, werken en recreëren er. Innovatiekracht is dankzij de combinatie van nuchterheid, creativiteit en trots de motor gebleken voor een duurzame Waddeneconomie in een UNESCO Werelderfgoed met kwalitatief hoogwaardige producten. 

Zover is het nog lang niet. Maar PRW werkt daar samen met bewoners, gebruikers, overheden, belangenorganisaties en onderzoeksinstellingen aan. In de praktijk betekent dit dat we kansen agenderen, initiatieven en innovaties aanjagen, partijen verbinden en projecten ondersteunen. PRW is het smeermiddel om ontwikkelingen op stoom te krijgen (bron: Programma naar een Rijke Waddenzee). 

LINKit consult ondersteunt PRW intensief bij de uitvoer van diverse inhoudelijke en procesmatige onderdelen. Als lid van het Programmateam zijn Jeroen van Herk en Wilco de Bruijne onder meer betrokken bij projecten van de strategie ‘Verzachten randen natte wad en vaste wal’, programma ‘Swimway Wadden Sea: een toegankelijke Waddenzee met een evenwichtig voedselweb’ en gezonde populaties standvissen, trekvissen en toppredatoren en ten slotte de verkenning naar de verbetering van de koppeling tussen Waddenzee en Lauwersmeergebied. 

Meer weten?
bel me op 020 6700054

Meer nieuws

/ Archief