Kinderen geven vissen een duwtje in de rug: Internationale vismigratiedag groot succes

vismigratiedag 14 mei 2011

Op 14 mei werd in Roden en Rolde de internationale vismigratiedag georganiseerd. Waterschappen Noorderzijlvest en Hunze en Aa's en de Hengelsportfederatie Groningen Drenthe lieten tijdens deze dag zien hoe vissen geholpen kunnen worden hun paai- en opgroeiplaatsen te bereiken.

Zo'n achthonderd mensen volgden een actief programma. Carla Alma, dagelijks bestuurslid van Noorderzijlvest, liet samen met een groep enthousiaste kinderen twee mensgrote vissen te water bij de vistrap bij het Sterrebos in Roden. Daarmee gaven ze het startschot voor de vismigratiedag in Noord-Drenthe. "Veel van onze soortgenoten vinden hun weg door deze geweldige vistrap", aldus één van de mensgrote vissen." Carla Alma: "Deze vistrap is een goed voorbeeld van hoe we vissen helpen hun reis te vervolgen. Dit doen we niet alleen hier. We werken samen met andere Europese partijen, zodat vissen in het hele Noordzeegebied vrij kunnen migreren"

Van vissenkunst tot palingspel
Op Landgoed Mensinge in Roden en bij Café de Aanleg in Rolde doken bezoekers in de wereld van de vis. Maar liefst 240 kinderen hingen hun eigen vissenkunst in een groot keernet. Ze kleurden de bijzondere kleurplaten van reizende vissen, die speciaal voor de internationale dag gemaakt zijn. Veel bezoekers gingen op expeditie langs vistrappen en zagen hoe deze werken. Kinderen zochten waterbeestjes en speelden het Ali de Palingspel. Er waren schaalmodellen van gemalen en sluizen. De expositie Beeldschoon Water was opgesteld en in verschillende aquaria zwommen visjes en waterinsecten.
 

Fish Migration Day
Roden en Rolde waren slechts twee van de 26 locaties in Europa waar afgelopen zaterdag activiteiten in het kader van de Fish Migation Day plaatsvonden. Het publieksevenement is een initiatief van de vijftien partijen die deelnemen aan het Europees gesubsidieerde project Living North Sea. In dit project werken vijftien organisaties uit de zeven Noordzeelanden samen. Doel is een vrije doorgang voor vissen tussen zoet en zout water in het Noordzeegebied en daarmee enkele vissoorten van uitsterven te behoeden. In Nederland hebben verschillende natuur- en waterbeheerders aangehaakt op het initiatief. Op vijftien locaties verspreid in het land konden bezoekers open dagen vismigratie bezoeken. Surf naar http://www.fishmigrationday.eu/ voor een overzicht van alle locaties en activiteiten.De open dag in Noord-Drenthe was tevens onderdeel van het programma van de Europa Kijkdagen. Een initiatief om te laten zien waar het Europese geld aan wordt besteed.

Vismigratie
Er zijn vele vissoorten die om te kunnen overleven moeten migreren tussen zoet en zout water. In de Noordzee regio zijn dat bijvoorbeeld de Atlantische zalm en zeeforel. En ernstig bedreigde soorten zoals de Atlantische steur of de houting. In Groningen en Drenthe migreren de Europese paling, bot, spiering, rivierprik en driedoornige stekelbaars. Stuwen, dammen, gemalen, waterkrachtcentrales en sluizen vormen voor deze vissoorten vaak een onoverkomelijke barrière. Water- en natuurbeheerders werken aan het verbeteren van deze situatie, bijvoorbeeld door het aanleggen van zogenaamde vispassages en visveilige pompen, zodat de vissen hun natuurlijke reis ongeschonden kunnen vervolgen. 

Kijk op http://www.vissen.nl/, http://www.hunzeenaas.nl/ en http://www.noorderzijlvest.nl/ voor foto's, filmpjes en meer over vismigratie en de open dag. 
 

Meer weten?
bel me op 020 6700054

Meer nieuws

/ Archief