Kwartiermaker Getijdenpark Eiland van Brienenoord - Polder De Esch

Getijdenpark Rotterdam

De monding van de Maas en de Rijn is een van de grootste delta's van Europa. Met een ultramoderne haven in een dichtbevolkt stedelijk gebied. 

In het kader van het programma de Rivier als Getijdenpark werkt een brede coalitie aan het versterken van de kwaliteiten van de rivier en van de beleving die de ligging in de delta, de regio Rotterdam biedt.

Dit project gaat over verbinden. Stad, rivier, water, natuur en mens worden harmonischer met elkaar verbonden. Met een getijdenpark wordt eb- en vloed weer zichtbaar in de stad. Door de Nieuwe Maas natuurlijker, beleefbaarder en aantrekkelijker te maken wordt deze sterker aan Rotterdam verbonden. Eb en vloed worden maximaal benut voor realisatie en beheer van ecologisch waardevolle en recreatief aantrekkelijke gebieden.

Gemeente Rotterdam, Rijkswaterstaat en Wereld Natuur Fonds vormen een partnerschip in het project Getijdenpark Eiland van Brienenoord - Polder De Esch. Deze partners werken aan het versterken en verbeteren van de unieke eigenschappen van deze gebieden aan de Nieuwe Maas. De focus ligt op het vergroenen van de rivieroevers, beter beleefbaar te maken van het landschap en versterken van de bestaande kwaliteiten.

Als kwartiermaker voor het Getijdenpark Eiland van Brienenoord - Polder De Esch verkent LINKit consult op een actieve manier de inhoudelijke, organisatorische en financiële mogelijkheden om samen met anderen echt tot een project te komen. Het resultaat is een gedragen Plan van Aanpak dat aan bestuurders wordt voorgelegd.

Meer weten?
bel me op 020 6700054

Meer nieuws

/ Archief