LINKit consult bezocht de Zandmotor

Zandmotor

Elk jaar voert de zee zand weg van de Nederlandse kust. RWS stort daarom zand bij. Als dat niet gebeurt, vormt de zee een bedreiging voor westelijk Nederland, dat beneden zeeniveau ligt. Deze zandsuppletie werkt, maar kan kustbescherming niet duurzamer en natuurlijker?

Met de aanleg van de Zandmotor, een schiereiland voor de kust van Ter Heijde, wordt onderzocht of de natuur het zand voor ons langs de kust kan verspreiden. Vanzelfsprekend experimenteert Nederland niet met de veiligheid van haar bewoners, de kustverdediging is op moment van aanleg van de Zandmotor op volledige sterkte. Tussen maart 2011 en oktober 2011 leggen Rijkswaterstaat en de provincie Zuid Holland het schiereiland in de vorm van een haak aan. Het schiereiland steekt één kilometer ver in zee en is aan het strand twee kilometer breed. Sleephopperzuigers halen het zand tien kilometer ver uit de kust vandaan en leggen het op de juiste plek. Naast het schiereiland komen nog twee onderwatersuppleties. Deze zijn naar verwachting gereed in maart 2012.

Bouwen met de natuur
De Zandmotor is een mooi voorbeeld van bouwen met de natuur. Door in een keer een grote hoeveelheid zand te storten, wordt herhaaldelijke verstoring van de kwetsbare zeebodem voorkomen. De natuur legt het zand voor ons op de juiste plek. Het is de bedoeling dat de natuur bezit neemt van de Zandmotor. Wind, zeestromingen, eb en vloed zullen de zandbank vormen. Iets van dat proces is nu al te zien. Half afgehakte duintjes bewijzen dat de zee zijn werk heeft gedaan. Na verloop van tijd zal de haakvorm voor de kust zijn verdwenen en is het strand van Zuid-Holland beduidend breder geworden. Wetenschappers denken dat deze innovatieve manier van kustuitbreiding goedkoper en minder schadelijk voor de onderwaternatuur is dan de gebruikelijke zandsuppleties die eens in de vijf jaar plaatshebben. Als blijkt dat de Zandmotor een effectieve manier van kustversterking is, kan het concept ook op andere plaatsen in binnen- en buitenland worden toegepast. Als de Zandmotor naar verwachting werkt, zijn de komende twintig jaar geen zandsuppleties nodig voor de Delflandse Kust.

Uniek in de wereld
Een experiment zoals de Zandmotor is nog niet eerder uitgevoerd. Met dit pilotproject blijft Nederland de standaard zetten in watermanagement. Anno 2011 door juist mét het water te werken, in plaats van tégen het water. Als de Zandmotor naar verwachting werkt, kan het concept ook op andere plekken in Nederland en de rest van de wereld navolging krijgen.

Onderzoek
Wetenschappers gaan onderzoeken hoe de Zandmotor zich ontwikkelt, om te kunnen vaststellen of deze innovatieve methode van kustbescherming inderdaad werkt. Ook zijn meetgegevens nodig om de Zandmotor goed te beheren. Denk daarbij aan in kaart brengen van nieuwe stromingen, zodat we weten waar het veilig zwemmen is. Maar ook om te weten welke diersoorten naar de Zandmotor komen, en hoe bezoekers op de Zandmotor recreëren.

Zandmotor biedt rust en ruimte
De Zandmotor is na aanleg toegankelijk voor recreatie. Het schiereiland gaat naar verwachting in de tweede helft van 2011 open voor bezoekers. Bezoekers kunnen na aanleg wandelen over de uitgestrekte zandplaat. Of de uitkijktoren beklimmen om te genieten van het weidse uitzicht. Mogelijk vinden ook zeehonden hun weg naar de Zandmotor. Uiteraard heeft natuur, bijvoorbeeld jonge duinen, enige tijd nodig om zich te ontwikkelen. Na verloop van enkele jaren kunnen bezoekers struinen in de nieuwe natuur, die vrij spel krijgt op de Zandmotor. Het is nu al een hele belevenis om midden op de enorme zandvlakte te staan. De wind doet het zand om de benen stuiven. Het is een soort woestijngevoel, te vergelijken met een bezoek aan de Vliehors op Vlieland. Zand, zand en nog eens zand. Alleen het uitzicht op de flats van Kijkduin en Scheveningen en, naar de andere kant, op de containerkranen van de Maasvlakte verstoren de idylle van helemaal alleen midden in de natuur te zijn. Flora en fauna hebben het rustige gebied inmiddels ontdekt. Tientallen aalscholvers staan hun vleugels te drogen. Verschillende soorten meeuwen houden ze gezelschap. Van een paal midden op de Zandmotor vliegt warempel een slechtvalk weg. Leo Linnartz van natuurontwikkelingsorganisatie Ark ontdekte eerder deze maand een plantje met de naam gelobde melde (Atriplex laciniata) op de Zandmotor. Wie rust en ruimte zoekt in de hectische zuidelijke Randstad, heeft er met de Zandmotor een nieuwe oase bij.

Bron: www.dezandmotor.nl & Reformatorisch Dagblad

Bekijk de foto’s  op http://www.linkitconsult.nl/actueel/media/de-zandmotor-2011

Meer weten?
bel me op 020 6700054

Meer nieuws

/ Archief