Natuur, visserij & overheid sluiten Green Deal voor gezonde Oosterschelde

Ondertekening Green Deal: Verhagen, Atsma en Alders

Op 13 december sloten de schelpdiersector en natuur & milieuorganisaties een ‘Green Deal’ met minister Verhagen van Economische zaken, Landbouw & Innovatie en staatssecretaris Atsma van Infrastructuur en Milieu.

Den Haag 13 december
De deal bestaat uit een onderzoek naar de wijze waarop zoet rivierwater de zoute Oosterschelde in kan stromen. Daarmee zou een geleidelijke overgang tussen zoet en zout water - en daarmee een gezonde delta - ontstaan, waarvan (water)planten en dieren, foeragerende trekvogels en trekvissen profiteren. Maar ook de economie. Oesters en mosselen kunnen dan tot twee maal sneller gaan groeien dan ze nu doen. En dat zou goed nieuws zijn voor de Zeeuwse schelpdiersector.

Samen naar een gezonde Oosterschelde
De Oosterschelde is een van de meest bijzondere natuurgebieden van Nederland. Helaas kampt het gebied met problemen. De deltawerken vormen een messcherpe scheiding tussen zoet rivierwater en de zoute zee. Juist een geleidelijke overgang tussen zoet en zout water zorgt voor een gezonde delta. In de Green Deal brengen de schelpdiersector, Natuurmonumenten, ARK Natuurontwikkeling, de sportvisserijsector, provincie Zeeland, Nationaal Park Oosterschelde en de gemeente Reimerswaal samen met de Rijksoverheid geld en kennis samen om te onderzoeken hoe en waar zoet, nutriëntenrijk Rijn- en Maaswater het best de Oosterschelde in kan stromen. De partners gaan concreet bekijken of het mogelijk is een verbinding door, onder of over de Oesterdam aan te brengen naar de Kom van de Oosterschelde.

Dit zou goed nieuws zijn voor de kwaliteit van het gebied. Rivierwater zorgt voor meer voedsel. Met dat voedsel kunnen waterplanten en dieren sneller groeien en hiervan profiteren duizenden vogels op hun trek tussen Afrika en het poolgebied. Trekvissen die tussen rivier en zee pendelen, krijgen via de zoet water inlaten eindelijk weer die mogelijkheid. Maar ook de economie profiteert. Daar waar een oester vroeger in twee jaar groot genoeg was om op te vissen, duurt dat nu wel vier jaar. Brak water betekent dus een betere boterham voor oester- en mosselkwekers. Met een innovatieve vorm van beheer wordt de overgang tussen zoet en zout hersteld zoals die vroeger bestond.

Opkikker hard nodig
De Oosterschelde heeft die opkikker broodnodig. De afgelopen 50 jaar zijn rivier en zee vrijwel totaal van elkaar gescheiden. We weten nu dat dit slecht was voor de kwaliteit van de delta. Dit is terug te zien in minder vogels, minder trekvissen maar ook in minder mossel- en oesterzaad. Daarnaast zorgt de Oosterscheldekering ervoor dat droogvallende zandplaten langzaam maar zeker in de geulen van de Oosterschelde wegspoelen. Het gebied dat tijdens eb droogvalt, vermindert sterk en dat heeft enorme gevolgen voor de natuur. Als er minder slikken en platen droogvallen, hebben vogels minder plaatsen om eten te vinden. Daar komt bij dat de delta een zeespiegelstijging én extremer weer met afwisselend droogte en forse regenval moet gaan opvangen. Een gezonde delta kan daar beter mee omgaan dan een beschadigde delta. Nederland heeft daarom een verantwoordelijkheid voor het gezond maken en houden van de delta. Deze ‘Green Deal' draagt daar aan bij.

Meer weten?
bel me op 020 6700054

Meer nieuws

/ Archief