Oesterclub nu toch bij overleg zandlichaam betrokken

oesters

Oestertelers kunnen voorlopig weer opgelucht ademhalen. Rijkswaterstaat heeft beloofd de Nederlandse Oestervereniging te betrekken bij het ontwerpproces van een twee kilometer lang zandlichaam voor de Oesterdam in de Oosterschelde.

Ook is als voorwaarde gesteld dat de schaal- en schelpdiersector geen schade mag leiden. Mocht dat toch gebeuren, dan volgt volledige compensatie. Dat staat in een brief van het ministerie van Infrastructuur en Milieu aan de Nederlandse Oestervereniging.

Medio april werd bekend dat Rijkswaterstaat, Natuurmonumenten en provincie Zeeland een zandlichaam willen aanleggen om de zandhonger tegen te gaan, kustveiligheid te vergroten en natuur en recreatie te verbeteren.”Nederland laat zien toonaangevend te zijn op het gebied van Veiligheid”, juichte Staatssecretaris Joop Atsma (Infrastructuur  en Milieu) over de proef, die 3,5 Miljoen kost. Maar de oestertelers maakten zich ernstige zorgen over het voortbestaan van hun sector. Voorzitter Cees van Liere zegt in een reactie blij te zijn met de toezegging.

Ook is hij tevreden met de intrekking van een vergunningaanvraag voor het storten van maximaal 10.000 kubieke meter zand op de kreukelberm van de Oesterdam. Projectbureau Zeeweringen was van plan het vrijgekomen zand van dijksversterkingswerken kwijt te spelen in de Oosterschelde. “We wilden de oestervereniging de tijd geven hun zienswijze in te dienen. De aannemer had echter geen tijd om daar op te wachten en dus had de aanvraag niet zoveel zin meer.“, verklaart omgevingsmanager Joris Perquin van Zeeweringen

bron: Lilian Dominicus PZC

Meer weten?
bel me op 020 6700054

Meer nieuws

/ Archief