Organisaties werken gezamenlijk aan passages en vrije migratiezones afsluitdijk

Stevinsluis vismigratie

Veilige passages en vrije migratiezones voor vissen rond de Afsluitdijk. Daar zetten Stichting Verantwoord Beheer IJsselmeer, Waddenvereniging, Vereniging voor vissers met vaste vistuigen en Sportvisserij Nederland zich gezamenlijk voor in.

Het Rijk voelt zich alleen voor de veiligheid van de dijk verantwoordelijk. Daarom slaan de vier organisaties de handen ineen om ook natuur aan bod te laten komen. Zij streven naar een optimale vismigratie. Veilig van de Waddenzee naar het IJsselmeer en andersom. Dat betekent niet alleen voorzien in een technische oplossing dóór de Afsluitdijk, maar ook de aanleg van een goede ‘voor-­- en achtertuin’.

Alle soorten vissen moeten het obstakel goed kunnen passeren. Dat kan nu niet. De abrupte overgang kost 10 tot 20 procent van de jonge vissen het leven. De visvriendelijke passages moeten aansluiten bij de bestaande ontwikkelingen rond de Afsluitdijk. ,,Wij zetten ons in om natuur, recreatie en visserij rond de Afsluitdijk te verbeteren’’, aldus Fleische. ,,Bij de vispassages wordt niet alléén gekeken naar de natuur”, vertelt Flos Fleischer, directeur van Stichting Verantwoord Beheer IJsselmeer. ,,De natuur is het startpunt, maar dit willen we combineren met recreatie. Hierbij kun je denken aan glazen schermen in de dijk, zodat mensen de vissen kunnen zien langs trekken.’’ De eerste fase van het plan is in uitvoering. Onderzoek wordt gedaan naar het beste ontwerp voor de vispassage. Er moet rekening worden gehouden met alle vissoorten die de Waddenzee en het IJsselmeer rijk zijn.

Alle eisen en omstandigheden worden op een rijtje gezet en dan worden keuzes gemaakt. Bij het opstellen van het plan moet rekening worden gehouden met alle soorten en maten vissen, benadrukt Jaap Quak van Sportvisserij Nederland. ,,Er zijn snelle zwemmers, zoals de zalm. De zalm trekt vanuit de zoute Waddenzee naar het zoete IJsselmeer en van daaruit verder naar de Duitse rivieren. Een langzame zwemmer als de glasaal heeft veel meer tijd nodig om zich aan te passen aan de overgang van zout naar zoet water.” Een goede ’lokstroom’ kan hiervoor zorgen. Niet alleen de zout-­-zoetovergang is belangrijk. Ook de trek van de vissen wordt in kaart gebracht. ,,Sommige vissen trekken in maart en april, terwijl andere vissen dit in de zomermaanden doen” aldus Quak.

De eerste fase wordt eind deze maand afgerond. Dan is het onderzoek klaar. Daarna wordt gewerkt aan een plan van aanpak. Flos Fleischer: ,,We willen echt een plan hebben waarmee alle partijen tevreden zijn. Daar werken we hard aan.” Zij en Jaap Quak stellen dat de oplossing allereerst ’vanuit de natuur’ moet komen. ,,Allerlei technische aspecten komen later wel. Het gaat nu vooral om een natuurlijke oplossing.”

 

Door Fleur Gase/Noord Hollands Dagblad

Meer weten?
bel me op 020 6700054

Meer nieuws

/ Archief