Start pilots uitzet schieraal in september

aal paling

LINKit consult ondersteunt bij opstellen van het Uitvoeringsplan voor dit project “Aal over de Dijk”.
 

Dit voorjaar heeft de Tweede Kamer zich achter het initiatief van DUPAN gesteld voor het "Paling Over De Dijk"-project. In september starten daarvoor twee pilots in Noord-Holland en Zeeland.Met "Paling over de Dijk" wordt de groei van de palingstand gestimuleerd. Door het over de waterbarrières als pompen en gemalen zetten van volwassen, geslachtsrijpe paling, kan deze ontsnappen naar open zee. Zo kan ze voor nageslacht zorgen en komt er uiteindelijk weer meer jonge paling in Nederland. CvBBeroepsvissers, DUPAN, de waterschappen en Sportvisserij Nederland zetten zich gezamenlijk in. Zolang de waterbarrières niet zijn aangepast helpen zij de paling er overheen naar zee.

Op weg naar duurzaamheid
Met de uitzet van jonge paling in zoet water en volwassen paling naar zout water, verandert de rol van de Nederlandse binnenvisser. Zij worden ook natuurbeheerder. De sector zet daarmee een grote stap. Paling hoort bij Nederland, net als klompen, tulpen en molens. Dit stukje cultuur gaat veel Nederlanders aan het hart. Daarom is het goed om te zien dat waterbeheerders, overheden, sportvisserij en de sector samenwerken om de palingstand te stimuleren.

Aan de pilots werken mee: VBC Hollands Noorderkwartier, Productschap Vis, Sportvisserij MidWest Nederland en Zuidwest Nederland, Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier, waterschap Scheldestromen, provincie Zeeland, Ministerie van EL&I en de NVWA. De palingen wordt overgezet door CvB-aangesloten binnenvissers.

Zie deze link.
 

Meer weten?
bel me op 020 6700054

Meer nieuws

/ Archief