Swimway Vecht onder de loep

Vech

De Vecht vormt een centrale ader tussen diverse beeksystemen, het Duitse stroomgebied van de Vecht, het Zwarte water, het IJsselmeer en de zee. Het is een belangrijke zwemroute (‘Swimway’) voor kenmerkende migrerende vissen. 

In opdracht van Waterschap Vechtstromen worden in het project ‘Swimway Vecht’ migratieroutes in kaart gebracht en aanwezige migratievoorzieningen geëvalueerd. De doelstelling van het project is het opstellen van een gezamenlijke strategie voor monitoring van stroomopwaartse en stroomafwaartse vismigratie op de Overijsselse Vecht. De bovenliggende ambitie is een gezonde en een productieve vispopulatie in de Vecht. ‘Swimway Vecht’ staat ook voor het belang van een gezond en bereikbaar internationaal stroomgebied. De naam ‘Swimway Vecht’ sluit aan bij andere internationale strategieën voor vismigratie(monitoring), zoals het initiatief ‘Swimway Waddenzee’ dat in 2016 wordt opgestart. 

Meer weten?
bel me op 020 6700054

Meer nieuws

/ Archief