Tweede Nieuwsbrief Oesterdam verschenen

oesterdam

Rijkswaterstaat, Natuurmonumenten en de provincie Zeeland werken gezamenlijk aan een grootschalig en innovatief proefproject in de Oosterschelde: het aanleggen van de Veiligheidsbuffer Oesterdam.

Daarmee leveren de organisaties een belangrijke bijdrage aan het terugdringen van de effecten van de zandhonger in de Oosterschelde, een probleem dat natuur, veiligheid en recreatie bedreigt. Samen investeren de partijen 3,65 miljoen euro in het herstellen van een oude zandplaat vóór de Oesterdam, de zeewerende dam die Tholen met Zuid-Beveland verbindt.

Er is de voorbije maanden veel werk verzet. Zo is het definitieve inrichtingsplan vastgesteld en zijn alle benodigde vergunningen aangevraagd. Over enkele weken worden de beschikkingen ter inzage gelegd en kan een ieder hierop zijn zienswijze geven.

Volgens de planning kan het project begin 2013 worden uitgevoerd. U leest er hier meer over in Nieuwsbrief Veiligheidsbuffer Oesterdam nummer 2.

Meer weten?
bel me op 020 6700054

Meer nieuws

/ Archief