Unieke Vismigratierivier voor het eerst in beeld gebracht

vismigratierivier

Op de Afsluitdijk moet over enkele jaren een unieke vispassage gerealiseerd zijn. De kilometerslange Vismigratierivier die hier gecreëerd wordt, vormt straks een natuurlijke verbinding tussen de Waddenzee en IJsselmeer.  

De Vismigratierivier is een uniek systeem dat nog nergens ter wereld bestaat. Om te laten zien hoe de Vismigratierivier werkt is een film met 3D animatie gemaakt. Vele regionale partijen werken samen onder regie van De Nieuwe Afsluitdijk om dit ambitieuze plan te realiseren. Vandaag is er een bijeenkomst gehouden met betrokkenen en experts om het plan te bespreken.

Het nut van de Vismigratierivier
Verbindingen tussen zee en binnenwater zijn nodig omdat veel trekvissoorten brak- of zoetwater nodig hebben om zich voort te planten. Door de aanleg van Vismigratierivier kunnen trekvispopulaties zich herstellen. Ook kunnen soorten terugkeren die met de aanleg van de Afsluitdijk verdwenen zijn. Zo draagt de Vismigratierivier bij aan het herstel van de vispopulaties rond de Afsluitdijk. Gedeputeerde Kramer van Provincie Fryslân is enthousiast over het plan: “Het is goed voor een veerkrachtig ecosysteem. Daar profiteren de vissen en de vogels van. En daarmee ook de IJsselmeer- en Waddenzeevisserij en dat is goed voor de werkgelegenheid.”

Hoe werkt de Vismigratierivier?
De Vismigratierivier bestaat nog nergens ter wereld. Om te laten zien hoe deze getijdenrivier werkt is er nu een film met 3D animatie beschikbaar. In de animatie wordt de werking van de Vismigratierivier gevisualiseerd en toegelicht. Als het eb is op de Waddenzee stroomt er zoetwater vanuit het IJsselmeer via de Vismigratierivier naar de Waddenzee. Vissen ‘proeven’ deze zoetwaterstroom en zwemmen de nieuwe rivier op. Als het vloed is op de Waddenzee komt de rivier langzaam tot stilstand en stroomt daarna de andere kant op. Vissen kunnen enkele uren of dagen in de rivier verblijven. Om te voorkomen dat er zoutwater in het IJsselmeer stroom, wordt bij hoogwater in de Waddenzee de eindsluis in het IJsselmeer gesloten. “De Vismigratierivier betekent dus wel vis, maar geen zoutwater in het IJsselmeer”, aldus Kramer. Door de ligging van diepere geulen op de Waddenzee en de aanwezigheid van veel zoetwater uit de spuisluizen is Kornwerderzand de meest geschikte locatie voor de Vismigratierivier.

Hoe nu verder?
Het project bevindt zich in de plan en onderzoeksfase. Daarom werden vandaag experts en betrokkenen gevraagd hun visie op de plannen te geven. De komende tijd staat er een aantal onderzoeken gepland om de werking en het effect van de Vismigratierivier te optimaliseren. Sinds 2000 vindt al monitoring plaats, maar de uitkomsten daarvan zijn te algemeen. Daarom wordt er nu onderzoek gedaan naar het visaanbod en visgedrag bij Kornwerderzand. Eind mei 2014 worden hiervan de eerste resultaten verwacht. Ook zijn dan de resultaten van de ‘lokstroomproef’ bekend. Met de ‘lokstroomproef’ wordt onderzocht hoe de trekvis de Vismigratierivier zo goed mogelijk kan vinden. Ook zullen in mei de details bekend worden van de breedte, diepte en stroming in de rivier.

De Nieuwe Afsluitdijk
Rijkswaterstaat versterkt de komende jaren de Afsluitdijk. Regionale partijen grijpen deze gelegenheid aan om tegelijkertijd hun ambities op het gebied van natuur, duurzame energie en recreatie te realiseren. Deze samenwerking staat bekend onder de naam De Nieuwe Afsluitdijk. De Vismigratierivier is een van de initiatieven, waarin een groot aantal partijen elkaar gevonden hebben. De provincie Fryslân, de provincie Noord-Holland, de gemeenten Sudwest Fryslân, Harlingen en Hollands Kroon, het programma Naar een Rijke Waddenzee, de Waddenvereniging, Stichting Het Blauwe Hart, Sportvisserij Nederland, It Fryske Gea en de Vereniging Vaste Vistuigen Noord werken samen aan dit ambitieuze project.

De film is tot stand gekomen met financiële steun van de Nationale Postcodeloterij. De film met 3D animatie is via deze link te zien op Youtube.

Harlingen 14, november 2013

Bron: De Nieuwe Afsluitdijk

Meer weten?
bel me op 020 6700054

Meer nieuws

/ Archief