Veiligheidsbuffer Oesterdam goed op weg

Oesterdam, foto Loes de Jong

Met de ‘Veiligheidsbuffer Oesterdam’ bouwen Natuurmonumenten, Rijkswaterstaat en Provincie Zeeland samen met en voor de natuur.

Met de ‘Veiligheidsbuffer Oesterdam’ bouwen Natuurmonumenten, Rijkswaterstaat en Provincie Zeeland samen met en voor de natuur. Het project mag gezien worden als een sterk staaltje eco-engineering. De Klimaatbuffer Oesterdam zorgt ervoor dat de waterveiligheid op een natuurlijke manier wordt vergroot. Dat is goed voor de veiligheid, terwijl natuur en recreatie mee profiteren. Deze klimaatbuffer bevindt zich aan de oostzijde van de Oosterschelde, ten westen van Bergen op Zoom, waar het de oostelijke grens van de Oosterschelde vormt. De verschillende gebruikers van de Oosterschelde zijn intensief betrokken bij de uitwerking en de aanleg. De voorbije maanden is bepaald waar het zand, bestemd voor suppletie, vandaan wordt gehaald. En recent is het definitieve inrichtingsplan vastgesteld. Volgens de planning kunnen de concrete werkzaamheden in het gebied in 2013 worden uitgevoerd.


 

Meer weten?
bel me op 020 6700054

Meer nieuws

/ Archief