We willen graag iets goeds doen

Arnhem is een mooie, groene stad. Voor LINKit consult, consultancybureau in water en groen, een perfecte plek om te wonen en werken.

Klik hier voor de orginele publicatie in Dichterbij van de Rabobank.

AIs kind al was eigenaar Jeroen van Herk altijd in de natuur te vinden. Hij bouwde vlotten en boomhutten en speelde in beekjes. Het is dan ook niet verrassend dat hij jaren later Land- en Watermanagement ging studeren in Velp en Wageningen. Inmiddels is hij ruim twintig jaar betrokken bij adviesprojecten op het gebied van waterkwaliteit en landschapsecologie in Nederland en in landen als Roemenie, Slowakije, Spanje, Vietnam en Bolivia.

Na jarenlange ervaring in het bedrijfsleven startte Van Herk in 2003 zijn eigen bureau LINKit consult, dat staat voor het verbinden van projecten, ideeën, mensen en geld. Met als basis water en natuur. Het bureau ontwikkelt plannen voor water en natuur, realiseert effectief procesmanagement en verbindt belangen voor een beter en duurzaam resultaat. 'Water is in toenemende mate bepalend voor de ruimtelijke ordening en de klimaatbestendigheid van ons land', zegt de van origine afkomstige zuiderling. 'En natuurbehoud en ontwikkeling zijn belangrijk voor een duurzame leefomgeving. Onze klanten zijn waterschappen, provincies, ngo's en natuurorganisaties. We helpen met onze kennis en een goed procesgevoel ideeën voor water en natuur vormgeven tot een concreet project.'

WATER EN NATUURPROJECTEN
Door de bescheiden omvang, de kennis en flexibiliteit is LINKit consult een aantrekkelijke partner die op veel gebieden kan acteren. De consultants denken mee en weten een project de juiste inhoud en vorm te geven. Ze zitten bij voorkeur naast de opdrachtgever en denken mee over de gewenste aanpak en oplossingen. De inzet en aanpak van Jeroen en zijn team hebben geresulteerd in veel mooie projecten. Trots noemt hij er een aantal. 'We zijn co-ontwikkelaars van de Vismigratierivier op de Afsluitdijk. Met dit natuurhersteltraject wordt de barrière voor trekvissen opgeheven en een nieuwe doorgang door de Afsluitdijk aangelegd waardoor een natuurlijke getijderivier kan ontstaan. Ook het realiseren van de zandsuppletie voor de Oesterdam in Zeeland vind ik een bijzonder project dat recht doet aan natuur, veiligheid en recreatie. Dichtbij huis hebben we onder andere bijgedragen aan het vormgeven van de ambitie voor het Rivierklimaatpark IJsselpoort om het uiterwaardengebied van de IJssel toekomstbestendig en aantrekkelijk in te richten. Het geeft een ontzettend goed gevoel iets moois voor mensen te kunnen doen. Dat is ook de reden dat we hebben bijgedragen met onze kennis aan een agrarisch project in Bolivia. Met ondersteuning van de Rabobank Foundation heeft een groep lokale boeren geleerd de productie te verhogen door het leren telen van nieuwe gewassen. Op deze manier konden ze een zelfstandig bestaan opbouwen. Het was een hele bijzondere ervaring!'

KRACHTEN BUNDELEN
De meeste projecten van LINKit consult kenmerken zich door een integrale aanpak en verbindingen. Als je iets wilt bereiken, moet je immers samenwerken. 'Naast het verbeteren van de natuur en waterveiligheid wordt steeds meer ingezet op het versterken van recreatie en toerisme', aldus de mede-initiatiefnemer van de Wereldvismigratiedag. 'Soms hebben we zelf ideeën waar we partijen bij zoeken zoals bij het zeeforelproject Lauwersmeer. We hebben het proces begeleid om te komen tot een plan van aanpak voor het ontplooien van initiatieven voor sportvissers en het verbeteren van het leefmilieu van vissen. En voor de vismigratie in het Noordzeekanaal hebben acht partners de krachten gebundeld om de gehele migratieroute te verbeteren.'

GROEN ARNHEM
De liefde voor natuur bracht Jeroen van Herk ruim een jaar geleden naar Arnhem. De combinatie van rust, ruimte en de uitdagingen van de stad is voor hem een mooie afwisseling. 'Tijdens mijn studietijd heb ik hier gewoond. Het is een creatieve stad met veel groen en parken, een stad waar natuur en wonen samenvloeien. Er zijn al veel goede groene ideeën en initiatieven zoals Kleefse Waard 2020. De stad kan zich de komende jaren naar mijn mening nog sterker profileren als groene en creatieve stad door bijvoorbeeld bedrijven hierheen te halen en een kenniscentrum te starten op het gebied van natuur en gezondheid. Ook zie ik kansen in het klimaatbestendiger maken van steden als Arnhem. Arnhem kan een voorbeeld zijn op Nederlandse schaal hoe met stedelijk waterbeheer in een veranderend klimaat om te gaan, met beken in elke wijk en een natuurlijk Meinerswijk. We werken graag met gedrevenheid en passie aan een mooi, duurzaam, waterrijk en klimaatbestendig Nederland. Dit doen we vanuit ons hart, vanuit de intrinsieke geboeidheid door water en milieu en iets goeds willen doen.'

WERELDVISMIGRATIEDAG 2016
Wist je dat vissen als paling en zalm duizenden kilometers door zee en rivieren trekken op zoek naar een paaiplek? Wil je hier meer over weten, doe dan op zaterdag 21 mei mee met de Wereldvismigratiedag. Op 400 locaties is er wereldwijd aandacht voor gezonde rivieren en trekvissen. Er is vast een evenement bij je in de buurt. Meer inf0 op: www.worldfishmigration day.com

TEKST: JESSICA SCHUTTEN FOTO'S: BAS VAN SPANKEREN 

Meer weten?
bel me op 020 6700054

Meer nieuws

/ Archief