Wereldvismigratie Platform van start

World Fish Migration Platform

De komende 2 jaar gaan partners WWF, The Nature Conservancy, Fresh Fish Water Group, Waterschap Amstel, Gooi en Vecht, Wanningen water consult en LINKit consult zich inzetten voor vismigratie op internationale schaal. 

Zij hebben zich verenigd in het Wereldvismigratie Platform en willen het Vismigratie internationaal op de kaart zetten. Door het bewustzijn te vergroten, kennis te delen en een gedegen netwerk op te bouwen. Het draait om gezonde en vrij stromende rivieren waarin vissen vrij kunnen zwemmen.

Op de nog uit te breiden agenda staan:

- Internationale vispassage conferentie in Groningen, 23-25 juni 2015

- Wereld Vismigratie dag, 21 mei 2016

- Web seminars met experts over vismigratie

- Samenwerking voor een duurzaam waterkracht energieplan waarbij rivieren vrij blijven stromen

Zie http://www.fishmigrationplatform.com/

Meer weten?
bel me op 020 6700054

Meer nieuws

/ Archief