Een overzicht van de projecten van LINKit consult

Projecten

Swimway Vecht

De Vecht vormt een centrale ader tussen diverse beeksystemen. Het is een belangrijke zwemroute (‘Swimway’) voor kenmerkende migrerende vissen.

Onze Hunze

In het Hunzedal heeft de laatste decennia een grootschalige transformatie plaatsgevonden met ruimte water, natuur en recreatie. Het is de ambitie om het duurzaam beheer door lokale bewoners en NGO's ta laten doen.

The Green Blue Rhine Alliance

LINKit consult ontwikkelt een internationaal partnership in het Rijndal met Nederlandse en Duitse overheden en NGO’s. 

Delfland: proeven visvriendelijkheid

LINKit consult heeft een onderzoek naar de visvriendelijkheid van de pompgemalen in Berkel en Nootdorp gedaan. 

Programma naar een Rijke Waddenzee

Niet voor niets is de Waddenzee tot Unesco-werelderfgoed is uitgeroepen. Toch staat de waarde van dit unieke natuurgebied voor de natuur en het medegebruik onder druk.

Afsluitdijk vismigratie rivier VMR
Vismigratierivier Afsluitdijk

De Afsluitdijk is een grote ecologische barrière voor trekvissen in de Nederlandse Delta. Deze iconische dijk heeft ons grote voordelen op het gebied van veiligheid, landbouw en drinkwatervoorziening gebracht maar heeft ook een aantal nadelen. 

Donau Danube Iron Gates
Naar een gezonde Donau

In dit project is Nederlandse kennis van vismigratie en eco-engineering ingezet om de mogelijkheden voor vispassages bij de “Iron Gates” te onderzoeken. Daarnaast is internationaal draagvlak ontwikkeld en is de financiering van de aanleg verkend. 

Herinrichting De Zaag

Net ten Oosten van Rotterdam ligt De Zaag. Het natuurgebied aan de Nieuwe Maas is hard toe aan een kwaliteitsimpuls. De aanwezigheid van zoetwatergetij op de rivier maakt de locatie bijzonder. 

De nieuwe levensader voor het Lauwersmeergebied

Natuurontwikkeling in combinatie met sportvisserij als vorm van ecotoerisme kan – naar Deens voorbeeld – een sterke brug slaan en grote meerwaarde creëren, in zowel ecologische als economische zin. 

Veiligheidsbuffer Oesterdam

Ontwikkeling van de innovatieve Natuurlijk Klimaatbuffer Oesterdam in Zeeland. Het verhogen van slikken en platen is niet alleen beter voor de natuur, maar beschermt ook de dijken duurzamer. Hierdoor bespaart het investeringen in de toekomst.

Wereld Vismigratiedag 2014

Wereldwijd stond 24 mei in het teken van open rivieren en vrije vismigratieroutes.

Delta talent
DeltaTalent

Bij Deltatalent staat de praktijk centraal. Door het organiseren van inspirerende activiteiten maken studenten kennis met de kracht van natuurlijke processen en hoe deze te benutten bij ruimtelijke planning in de delta. 

Kraanvogels Wereld Natuurfonds
Deltaspecialist Wereld Natuur Fonds

Ondersteuning van het zoetwater team van Wereld Natuur Fonds.

Programma Vismigratie Noordzeekanaal en ommelanden

Hoe kunnen de huidige inspanningen voor ecologie en vismigratie van de verschillende waterbeheerders elkaar versterken zodat het Noordzeekaal als ecologische route optimaal functioneert? Dit project is een vervolg op de verkenning “Van Noordzeekanaal naar ..

Proef Oranjesluizen Noordzeekanaal
Proef vismigratie Oranjesluizen

Rijkswaterstaat wil ervoor zorgen dat trekvissen zoals de paling het sluizencomplex Oranjesluizen beter kunnen passeren. LINKit consult voert daar een proef uit van 2012-2014.

1 - 15 van 27 projecten