De Vismigratierivier Afsluitdijk

Toerisme afsluitdijk
render experience3 compr
Sapelo_tidal_creek2_20080207T131801
vogelvlucht vmr
First concept fish migration river

In opdracht van Programma Naar een Rijke Waddenzee en het project De Nieuwe Afsluitdijk
I.s.m. Wanningen Water Consult

Voor trekvissen als spiering, aal, rivierprik en zalm is het migreren tussen zoet en zout water van levensbelang. De Afsluitdijk maakt dit nagenoeg onmogelijk en daardoor gaat het slecht met veel van deze beschermde vissen.

Het project Vismigratierivier Afsluitdijk kan deze nadelen voor trekvissen oplossen en de deelnemende partijen hebben de ambitie om dit op korte termijn ook te doen. De vismigratierivier is een uniek concept (op wereldschaal!) om een gecontroleerde getijderivier van circa 5 km en 100 ha aan te leggen naast het spuicomplex Kornwerderzand. De vismigratierivier biedt trekvissen de mogelijkheid om tussen de natuurgebieden Waddenzee en IJsselmeer te migreren én het voegt het ontbrekende brakwater habitat toe. Onderdeel van de plannen is de realisatie van een "Afsluitdijk Experience". Hierin kan natuur, water en de Afsluitdijk op een interactieve manier kunnen worden beleefd.

LINKit consult & Wanningen Water Consult hebben een Uitvoeringsprogramma opgesteld waarin inhoud, organisatie en financiën zijn uitgewerkt. In 2013 is een uitgebreide haalbaarheidsstudie uitgevoerd in samenwerking met Dienst Landelijk Gebied, Deltares, Imares, Grontmij en FRESCO. In 2014 verscheen er een informatiefilm en liep en werden de eerste voorbereidingen getroffen om tot daadwerkelijke realisatie te komen.
Zie ook www.deafsluitdijk.nl