Proef Oranjesluizen optimalisatie vismigratie

20121019_foto1
20121019_foto3
20121019_foto2

In opdracht van Programma Natuurlijker Markermeer-IJmeer (NMIJ), Rijkswaterstaat Noord-Holland, Provincie Noord-Holland, Programma Ecologische verbindingszone NZK
i.s.m. Wanningen Water Consult

LINKit consult schreef samen met Wanningen Water Consult een voorstel om de instellingen van sluizencomplex Oranjesluizen aan te passen, zodat trekvissen deze ‘bottle-neck’ beter kunnen passeren. Vóór eventuele toepassing hiervan, wil Rijkswaterstaat dit in de praktijk toetsen en onderzoeken. Het project levert tevens een bijdrage aan het programma NMIJ: de inventarisatie van mogelijke ingrepen voor een natuurlijker Markermeer en IJmeer. LINKit consult en Wanningen Water Consult hebben hier een proef voor opgezet en voeren deze uit. De proef vindt plaats in Amsterdam, bij de Oranjesluizen; een sluizencomplex dat de grens vormt tussen Binnen- en Buiten-IJ, aan het oostelijke uiteinde van het Noordzeekanaal en ten westen van het IJmeer/Markermeer. Het project loopt van januari 2012 tot en met juli 2014, waarbij in vier seizoenen (najaar 2012, voorjaar 2013, najaar 2013, voorjaar 2014) de vissen worden gemonitord die het sluizencomplex passeren. Voor- en najaar zijn de seizoenen waarin veel trekvissoorten migreren.