De nieuwe levensader voor het Lauwersmeergebied

IMG_9592
IMG_9612
vliegvissen in Nederland
Kaart vissen voor verbinding
zeearend met vis

I.s.m. Wanningen Water Consult. In opdracht van: HSF Groningen Drenthe, HSF Fryslân, waterschap Noorderzijlvest, Staatsbosbeheer, Sportvisserij Nederland, de Waddenvereniging en de gemeente Dongeradeel

Het zeeforel-project voor het Lauwersmeergebied staat voor systeemherstel van bron (de beken) tot monding (Lauwersmeer en Waddenzee). Met een bijzondere trekvis, de zeeforel als icoonsoort. Het project streeft naar versterking van ecologische connectiviteit tussen de beken, het Lauwersmeer en de Waddenzee. Onderdeel daarvan is verbetering/vergroting van het habitat-areaal voor de zeeforel in de beken.

Natuurherstel gaat bij dit project hand-in-hand met ontwikkeling van de regionale economie en met community-ontwikkeling. Het project richt zich op versterking van de regionale toeristische en recreatieve economie rond sportvisserij. Een niet te onderschatten economische sector.