DeltaTalent

delta talent bij zandmotor klein formaat
brakisbeter
Delta Talent presentatie WUR student klein formaat

In opdracht van ARK natuurontwikkeling

Het gaat er DeltaTalent om studenten méér in contact te brengen met “bouwen met natuur” gedachtengoed én een brug te slaan tussen waterprofessionals en studenten. En dit alles op een inspirerende manier.

Door kruisbestuiving tussen bedrijfsleven, onderwijs en overheid te stimuleren ontstaat een koppeling tussen HBO- en WO-studenten enerzijds en vraagstukken die spelen in de delta anderzijds. DeltaTalent werkt met innovatie-workshops, veldbezoeken, Masterclasses, stages en interessante (afstudeer)opdrachten, waarbij studenten in contact worden gebracht met ervaren en bevlogen mensen uit de praktijk.

LINKit consult heeft een coördinerende rol bij het opzetten en uitvoeren van Deltatalent.

 

Kijk op de website van Deltatalent voor meer informatie: www.deltatalent.nl