Herinrichting De Zaag

De Zaag vogelvlucht landscape
IMG_3986
IMGP8988

De ambitie is om het gebied een kwaliteitsimpuls te geven voor natuur, landschap en recreatie.Door getijdengeulen aan te leggen wordt de ruimte voor het zoetwatergetijde vergroot.  Daarnaast wordt de toegang verbeterd en worden uitzichtpunten en struinpaden aangelegd. De realisatie hiervan is een gezamenlijke inspanning  van Het Zuid-Hollands Landschap, Rijkswaterstaat, gemeente Krimpenerwaard en de provincie Zuid-Holland.