Naar een gezonde Donau

IMG_3094
Pastruga Stoica D.4
start meeting
Donau 2
Donau 3

I.s.m. ARCADIS, Wanningen Water Consult, Fish Flow Innovations en Danube Delta National Institute (DDNI).

De ‘International Commission for the Protection of the Danube River’ (ICPDR) heeft de ambitie de ecologische en economische kwaliteit van de Donau te verbeteren. Verbetering van vismigratie is één van de speerpunten. De Donau is de grootste rivier van Europa en biedt nog ruimte aan 6 soorten steur. Maar deze steuren en ook andere vissoorten worden belemmerd in hun trekgedrag door twee elektriciteitscentrales in de “Irona Gates”, op de grens van Servië en Roemenië. Hierdoor kunnen ze hun paaigebieden niet bereiken.

Een internationaal consortium van Nederlandse en Roemeense heeft oplossingen ontwikkeld om de vismigratieroute te herstellen. Oplossingen die werken voor steuren van 5 m maar ook voor kleine trekvissen. Onderdeel van het project was monitoring van trekvissen en specifiek steuren.

De resultaten zijn besproken met een brede groep internationale experts; en met de stakeholders. Op basis hiervan is een eindrapport en een stappenplan voor vervolg gepresenteerd.