waddenzee natura 2000 groot
010

in opdracht van Programma naar een Rijke Waddenzee

Daarom hebben minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (nu het ministerie van EZ) en het Regionaal College Wadden de opdracht gegeven voor een meerjarig Programma naar een Rijke Waddenzee. Het programma is opgesteld door overheden, natuurorganisaties en ondernemingen. Het Programma naar een Rijke Waddenzee wil de Waddenzee als natuurgebied sterker en veerkrachtiger maken. Enerzijds door natuur te herstellen, maar ook door nieuwe kansen te creëren voor een duurzaam gebruik van het gebied. LINKit consult ondersteunt PRW bij de uitvoer van diverse inhoudelijke en procesmatige onderdelen.