Swimway Vecht

Hardenberg 2

in opdracht van Waterschap Vechtstromen
I.s.m. Wanningen Water Consult

In het project ‘Swimway Vecht’ zijn migratieroutes in kaart gebracht en aanwezige migratievoorzieningen geëvalueerd. De doelstelling van het project is het opstellen van een gezamenlijke strategie voor monitoring van stroomopwaartse en stroomafwaartse vismigratie op de Overijsselse Vecht. De bovenliggende ambitie is een gezonde en een productieve vispopulatie in de Vecht. ‘Swimway Vecht’ staat ook voor het belang van een gezond en bereikbaar internationaal stroomgebied. De naam ‘Swimway Vecht’ sluit aan bij andere internationale strategieën voor vismigratie(monitoring), zoals het initiatief ‘Swimway Waddenzee’ dat in 2016 wordt opgestart.