Veiligheidsbuffer Oesterdam 2010-2014

Oesterdam-zandsuppletie-rws-14
Foto Oesterdam, Zeeland
ontwerp VB Oesterdam
AOpening VB Oesterdam 2
Oesterdam Oosterschelde

In opdracht van Provincie Zeeland, Rijkswaterstaat Zeeland en Natuurmonumenten

Ons grootste Nationale Park heeft last van een onbekende maar zeer ernstige natuurbedreiging: Zandhonger. Door het minder sterke getij, als gevolg van de Oosterscheldekering, brokkelen de zandplaten langzaam maar zeker af. Met alle negatieve gevolgen voor natuur, veiligheid en recreatie. Begin 2014 is de veiligheidsbuffer gerealiseerd in de vorm van een zandsuppletie voor de Oesterdam.

LINKit consult zorgde voor procesbegeleiding. Het uitvoeringsplan is opgesteld in overleg en samenwerking met andere gebiedspartijen en de uitvoer van de communicatie is (mede) door LINKit consult verzorgd d.m.v. 4 nieuwsbrieven en een brochure.